Najnowsze w BIP

Subskrybuje zawartość
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu
Zaktualizowano: 1 godzina 34 min. temu

Regulacje Prawne

wt., 25/04/2017 - 07:44

Przedstawiamy najważniejsze dokumenty prawne regulujące pracę Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.     

1.Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

      Proszę kliknąć aby pobrać

2.Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.

     Proszę kliknąć aby pobrać uchwała 2016 rok
     Proszę kliknąć aby pobrać uchwała 2017 rok

 3.Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

      Prosze kliknąć aby pobrać

 4.Informacja o jakości wody pitnej

      Proszę kliknąć aby pobrać

 5.Informacja o twardości wody pitnej

      Proszę kliknąć aby pobrać

6.Vademecum Klienta

     Proszę kliknąć aby pobrać

7.Plan wieloletni w zakresie modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWIK spółka z o.o. na lata 2015-2017

      Proszę kliknąć aby pobrać

Przedmiot Działalności Spółki

wt., 25/04/2017 - 07:28

 

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z umową jest:


1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 

2. Odprowadzanie ścieków

3. Działalność w zakresie architektury

4. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

5. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

6. Transport drogowy towarów

7. Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

8. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

9. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
10. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
11 Produkcja nawozów i związków azotowych