Najnowsze w BIP

Subskrybuje zawartość
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu
Zaktualizowano: 3 godziny 9 min. temu

Wykaz nieruchomości do zbycia w drodze zamiany

czw., 06/04/2017 - 12:23

Działając na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany nieruchomości.

Oferta Ludowego Klubu Sportowego „Korona” Bukowiec - tryb pozakonkursowy

śr., 05/04/2017 - 11:09

 

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Popularyzacja uprawiania sportu przez mieszkańców Bukowca”, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczamy ofertę Ludowego Klubu Sportowego „Korona” Bukowiec.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 12 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.kortus@nowytomysl.pl