Najnowsze w BIP

Subskrybuje zawartość
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu
Zaktualizowano: 56 min. 42 sek. temu

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji programu współpracy na 2018 r.

pt., 22/09/2017 - 10:23

 

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza rozpoczęcie konsultacji, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy na 2018 rok Gminy Nowy Tomyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Projekt uchwały zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowy Tomyśl www.nowytomysl.pl w zakładce komunikaty, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33.
Termin konsultacji: od 22 września do 13 października 2017 roku.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, działające na rzecz Gminy Nowy Tomyśl.
Formy konsultacji:

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia i dostarczenie formularza osobiście lub listownie do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl,
  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia i przesłanie formularza w formie elektronicznej na adres: m.kortus@nowytomysl.pl.

Pisemne opinie należy przesłać do dnia 13 października 2017 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu).

Chcielibyśmy poznać Państwa opinie oraz wykorzystać zaproponowane przez Państwa propozycje priorytetowych zadań publicznych, wskazówki i uwagi tak, aby Program w jeszcze szerszym stopniu korespondował z Państwa oczekiwaniami. Dzięki Państwa zaangażowaniu możliwe będzie nie tylko usprawnienie naszej dotychczasowej współpracy, ale również poszerzenie jej o nowe formy działania.

Wyjaśnień ws. konsultacji udziela inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Marzena Kortus, tel. 61 4426612, e-mail: m.kortus@nowytomysl.pl

 

Oferta Ludowego Klubu Sportowego "Korona" Bukowiec

śr., 20/09/2017 - 13:27

 

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Bukowiec na sportowo”, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczamy ofertę Ludowego Klubu Sportowego „Korona” Bukowiec.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 27 września 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.kortus@nowytomysl.pl