Najnowsze w BIP

Subskrybuje zawartość
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu
Zaktualizowano: 3 godziny 8 min. temu

Oferta Ludowego Klubu Sportowego „Korona” Bukowiec - tryb pozakonkursowy

czw., 23/03/2017 - 11:16

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Popularyzacja uprawiania sportu na powietrzu”, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczamy ofertę Ludowego Klubu Sportowego „Korona” Bukowiec.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 30 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.kortus@nowytomysl.pl

Oferta Klubu Sportowego „Sam” Jastrzębsko Stare- tryb pozakonkursowy

czw., 23/03/2017 - 11:14

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Propagowanie kultury fizycznej i sportu we wsi Jastrzębsko Stare”, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczamy ofertę Klubu Sportowego „Sam” Jastrzębsko Stare.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 30 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.kortus@nowytomysl.pl

Oferta Ludowego Klubu Sportowego „Borusja” Boruja Kościelna - tryb pozakonkursowy

czw., 23/03/2017 - 11:14

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Propagowanie zdrowego, aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Borui Kościelnej i okolic poprzez działalność LKS Borusja Boruja Kościelna”, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczamy ofertę Ludowego Klubu Sportowego „Borusja” Boruja Kościelna.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 30 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.kortus@nowytomysl.pl