Inwestor

Zagospodarowanie przestrzenne

Plan rozwoju lokalnego

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Nowy Tomyśl

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy i Miasta Nowy Tomyśl

Gminny Plan Gospodarki Odpadami

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowy Tomyśl

Głównymi celami realizacji Planu Gospodarki Odpadami są:

Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska Gminy Nowy Tomyśl

Program Ochrony Środowiska obejmie lata 2004 - 2007 z perspektywą na lata 2008-2011.

Do najistotniejszych wytyczonych dla Gminy Nowy Tomyśl celów i kierunków działań w zakresie rozwoju społeczno - gospodarczego i ochrony środowiska należą:

Instytucje zrzeszające przedsiębiorców i producentów

Nazwa stowarzyszenia Prezes Siedziba/
Kontakt
Związek Polskich Plantatorów Chmielu

Wielkopolskie Zrzeszenie Plantatorów Chmielu

Oferta inwestycyjna

Walory gospodarcze gminy

Inwestycje gminne

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W ROKU 2010


I Infrastruktura wodociągowa i sanitarna