Mieszkaniec

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Gmina Nowy Tomyśl otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, na realizację projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Glinno V”. Kwota przyznanego dofinansowania to 506 008,25 zł, co stanowi 75% wartości projektu.. Łączny koszt inwestycji to 678 177,67 zł, z czego 168 669,42 zł to wkład własny gminy Nowy Tomyśl.

Dotacje

Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

Małe granty - wzory dokumentów

500+

Szanowny Państwo
W celu uzyskania informacji odnośnie rządowego programu 500+ zapraszamy pod TEN adres.

Wykaz telefonów

Nowotomyska demografia 1995 - 2013

Potencjał demograficzny ludności gminy Nowy Tomyśl w latach 1995 – 2013 z podziałem na poszczególne miejscowości.
Stan na 28.05.2013 roku.