e-urz@d

W tym miejscu w ramach rozwoju szeroko pojętej e-administracji będą pojawiały się elektroniczne usługi realizowane przez Urząd Miejski w Nowym Tomyślu.  Oznacza to, że za pośrednictwem elektronicznych formularzy będzie można składać wnioski w różnych sprawach bez konieczności wizyty w urzędzie.

Proces ten zależny jest od postępu we wdrażaniu e-usług w naszym kraju i z pewnością potrwa jeszcze jakiś czas. Obecny stan formalny umożliwia złożenie wniosku za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej  praktycznie tylko z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jeżeli pojawią się możliwości udostępnienia tzw. kont zaufanych dla uzytkowników możliwe będzie rozpoczęcie realizacji e-usług w szerszym zakresie. Konto zaufane to zwykłe konto użytkownika założone w systemie informatycznym, które po wcześniejszej formalnej weryfikacji tożsamości właściciela, umożliwi składanie wniosków w postaci elektronicznej bez konieczności użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.