92. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

W dnia 27.12.2010 r. na placu Niepodległości odbyła się w zimowej scenerii uroczystość patriotyczna poświęcona 92. rocznicy zwycięskiego zrywu powstańczego Wielkopolan.

Dom Kultury +

Nowotomyski Ośrodek Kultury przystąpił do programu Dom Kultury + ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury o czym wspominaliśmy już wcześniej na naszej stronie internetowej. W ramach Sieci Wsparcia programu Dom Kultury + uruchomiono Program Stypendialny na wizyty studyjne w roku 2011, którego celem jest stworzenie możliwości poznania organizacji pracy i sposobów animacji kultury w wiodących placówkach kultury w Polsce i za granicą.

Jasełkowa pantomima

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia grupa Lolki z nowotomyskiego Przedszkola Nr 4 „Bolka i Lolka” odegrała dla rodziców i zaproszonych gości przedstawienie jasełkowe. W tym roku jasełka miały wyjątkowo trudną formę, bowiem była to pantomima.

PASTORAŁKA NOWOTOMYSKA

Pastorałka Nowotomyska czyli misterium dla całego miasta w którym dzieci, młodzież, muzycy, władze miasta, kupcy i rolnicy wcielają się w różne postacie i dzielą z miastem kolędą i opłatkiem, przeszło do historii. Tradycyjnie już w niedzielę poprzedzającą święta Bożego Narodzenia pod muszlą koncertową zebrało się wiele nowotomyślan aby uczestniczyć w misterium wprowadzającym niezwykłą atmosferę świąt Bożego Narodzenia.

Informacja dla klubów i organizacji sportowych

Pragniemy poinformować, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu Nr LVIII/510/2010 z dnia 22.10.2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Nowy Tomyśl w styczniu 2011 roku ogłoszony zostanie konkurs ofert na realizację zadań z zakresu sportu.

Praca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu w dniu 24 grudnia 2010 roku

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 grudnia 2010 roku (piątek)
 Urząd Miejski w Nowym Tomyślu (budynek przy ul. Poznańskiej 33)  będzie nieczynny.

W dniu 24 grudnia 2010 roku Urząd Stanu Cywilnego ( z s. w Nowotomyskim Ośrodku Kultury)
pracuje w godz. od 7.30 - 12.oo.

Henryk Helwing
Burmistrz Nowego Tomyśla

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Nowego Tomyśla na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku - w formie wspierania - zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy na terenie Gminy Nowy Tomyśl.

Zapraszamy do współpracy

Przed nami 19. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Pracujemy właśnie nad programem finału w NOKu. Pamiętajcie, że to od Was zależy, jak będzie wyglądać tegoroczny koncert. Zapraszamy wszystkich chętnych – scena w tym dniu należy do Was. Czekamy też na gadżety do licytacji, już kilka osób podarowało przedmioty – wkrótce szczegóły.
Wszystkie zespoły, wokalistów i nie tylko prosimy o kontakt: 61/44-231-21 /Beata lub Aga/.

Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych

W Opalenicy powstało Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych. Organizacje uzyskają tam fachową pomoc, poczynając od możliwości skorzystania z internetu, poprzez wsparcie specjalistów i wyjazdy szkoleniowe.

Informacja o zakończeniu realizacji inwestycji

W listopadzie 2010 roku nastąpiło uroczyste otwarcie ścieżki rowerowej ze Starego Tomyśla do Róży. Wybudowana ścieżka rowerowa ma 4,152 km długości i 2 m szerokości. Przebiega po nasypie po zlikwidowanej kolejce wąskotorowej.