W Starym Tomyślu dbają o bociany

Na stronie internetowej www.bociany.pl zamieszczona jest baza wszystkich gniazd bocianich w Polsce. Znajduje się tam także wykaz gniazd zlokalizowanych na terenie gminy Nowy Tomyśl.

Gniazda bocianów zarastają, wystające z nich gałęzie mogą zniechęcać ptaki do ich zasiedlenia.

Sztuczka Krzyżaki

Teatr Tymczasowy zaprasza na sztuczkę KRZYŻAKI - 26 kwietnia 2011 roku o godz. 18.00.

Pisanka 2011

Nowotomyski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w konkursie PISANKA 2011. Prace należy dostarczyć do pokoju nr 104 do dnia 18 kwietnia 2011 r. Szczegóły dotyczące konkursu - na załączonym plakacie.

I Nowotomyski Wieczór Kabaretowy

8 kwietnia 2011 r. o godzinie 19.00 w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbędzie się I Nowotomyski Wieczór Kabaretowy. Szczegóły na plakacie.

Zmiany godzin pracy biblioteki

Informujemy, że w związku z przedłużającymi się pracami termomodernizacyjnymi w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu

Debatowano o zrównoważonym rozwoju

W dniach 27-28 marca 2011 roku w Poznaniu odbyły się międzynarodowe warsztaty naukowe pt.: „Zrównoważony rozwój – w teorii, praktyce i dydaktyce”, których organizatorem był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Ogród Botaniczny w Poznaniu.

Dofinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe

Komisja w składzie: Przewodnicząca - Danuta Michałowicz, członkowie: Wojciech Ruta, Jolanta Szade, Aldona Adamczyk rozpatrzyła wnioski o dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Wszystkie złożone wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Tomyślu otrzymała kwotę 4.861,61 zł,

Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej przyznano 2.400,00 zł

Przedszkolaki odwiedziły Burmistrza Nowego Tomyśla

W dniu 29 marca 2011 r. do Burmistrza Nowego Tomyśla przybyły z wizytą przedszkolaki z Przedszkola nr 4 „Bolka i Lolka”. Były to dzieci z grup „Biedronki”, „Bolki” oraz „Lolki”.

Światowy Dzień Zdrowia - 7 Kwiecień 2011

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu informuje, iż 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. W roku 2011 przebiegać będzie pod hasłem „Odporność na antybiotyki i jej globalne rozprzestrzenianie” i jest on inauguracją ogólnoświatowej kampanii WHO na rzecz zabezpieczenia tych leków dla przyszłych pokoleń.

Przebudowa dróg gminnych.

Wniosek o dofinansowanie został złożony 30.09.2010 r. do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.