Walne Zebranie Sprawozdawcze w OSP

4 lutego 2017 roku w Jednostce OSP Bukowiec odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące działalność straży w roku 2016. W zebraniu uczestniczyli także zaproszeni goście: Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Nowym Tomyślu Dawid Przybylski, Wice Prezes Mieczysław Szczechowiak, Komendant Gminny Jarosław Kaczmarek, Przedstawiciel KP PSP w Nowym Tomyślu Dowódca JRG Andrzej Łaciński.

Wniosek w sprawie nowego samochodu dla OSP Bukowiec

Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner podpisał wniosek o dofinansowanie projektu pn."Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Bukowiec, Gmina Nowy Tomyśl". Planowany jest zakup pojazdu uterenowionego z napędem 4x4 i sześcioosobową kabiną, z silnikiem o mocy nie mniejszej niż 410KM. We wniosku o dofinansowanie ujęto również wiele elementów dodatkowego wyposażenia samochodu.

Informacja

Urząd Miejski uprzejmie informuje, że 15.02.2017 roku (środa), upływa termin płatności I raty podatku od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
 

BONT – zakończono głosowanie

Zakończyło się głosowanie na projekty zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2017 r. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tę formę konsultacji społecznych i zagłosowali. Wyniki przeprowadzonego głosowania podane zostaną do publicznej wiadomości do 15 lutego br.
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2017 rok

Nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku - w formie wspierania - zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Nowy Tomyśl.

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności na obszarach wiejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności na obszarach wiejskich”, które odbędzie się 15 lutego 2017 r. w godz. 10.00-13.00 w Nowym Tomyślu.
Podczas spotkania zostaną omówione możliwości dostępne m.in. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 a także formy pozadotacyjne. Po zakończonym spotkaniu informacyjnym będzie istniała możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych.
Miejsce spotkania:

Turniej rodzinny

W niedzielę 29 stycznia 2017 roku od godziny 10:00 na Hali Gimnazjum w Nowym Tomyślu Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował Piłkarski Halowy Turniej Rodzinny.
Początkowo w turnieju miało wziąć udział 8 rodzin, lecz ze względów zdrowotnych rodzina Koleckich wycofała się z rozgrywek.
 
Rodziny zostały podzielone na dwie grupy.
Grupa A:
1. OPAŁA
2. HILDEBRAND
3. BEYER
Grupa B
1. KOGA
2. MIKA
3. PAWŁOWICZ
4. LISEK
 

Spotkanie kolędowo-noworoczne Cechu Rzemiosł Różnych

W niedzielę 29 stycznia 2017 roku w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej odbyło się coroczne spotkanie kolędowo-noworoczne, organizowane przez Cech Rzemiosł Różnych.

 

Uroczystość patriotyczna na cmentarzu parafialnym

W dniu 27 stycznia 2017 r. minęła 72. rocznica tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w Nowym Tomyślu w 1945 roku w trakcie wyparcia z miasta hitlerowskich okupantów przez Armię Radziecką.

KONCERT NOWOROCZNY „PARYSKI ROMANS”

W czwartkowy wieczór, 26 stycznia br., salę widowiskową Nowotomyskiego Ośrodka Kultury wypełnili goście przybyli na noworoczny koncert. Na zaproszenie Burmistrza Włodzimierza Hibnera na scenie wystąpili artyści Teatru Muzycznego IWIA ze spektaklem „Paryski romans”.

Główni bohaterowie spektaklu- polscy śpiewacy- trafiają do Paryża i mają okazję poznać najbardziej barwne strony miasta oraz spełnić swoje marzenia, choć nieprzewidywalne sytuacje i ciągłe zwroty akcji widowiska wciąż stają im na drodze.