Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe miasta i gminy Nowy Tomyśl