Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Nowy Tomyśl

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy i Miasta Nowy Tomyśl

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy i Miasta Nowy Tomyśl określa misje, cele i kierunki działania władz Gminy na lata 2001-2011. Wybrano prokonkurencyjny wariant rozwoju. Wśród obszarów priorytetowych znalazły się: gospodarka (rozwój małej i średniej przedsiębiorczości i nowych zakładów pracy), przestrzeń (wykorzystanie dobrego położenia geograficznego), społeczność (zmniejszenie bezrobocia, tworzenie warunków dla wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży), ekologia (zapobieganie i likwidacja zagrożeń środowiska naturalnego), infrastruktura (dozbrajanie kolejnych terenów w wodociągi, kanalizację, drogi, itp.).

Spis treści:

Wstęp
Metodologia
Uczestnicy
Raport o stanie Gminy i Miasta Nowy Tomyśl - bilans otwarcia
Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy i Miasta Nowy Tomyśl

Analiza porównawcza
SWOT
Misja
Priorytety
Diagnoza stanu Gminy i Miasta Nowy Tomyśl

Cele i kierunki działania
Społeczność
Ekologia
Przestrzeń
Gospodarka
Infrastruktura

Wybrany wariant rozwoju
Ankiety
Wdrażanie strategii
Monitorowanie strategii
Załączniki
Alternatywne warianty rozwoju