Bezprzetargowe zbywanie części nieruchomości niezbędnych do poprawienia funkcjonowania nieruchomości przyległych

Sposób załatwienia sprawy: 

Przeniesienie własności w drodze aktu notarialnego

Wymagane dokumenty: 
  • wniosek osoby zainteresowanej nabyciem części nieruchomości
Opłaty: 

Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, cena zakupu oraz koszty związane z przeniesieniem własności

Termin załatwienia sprawy: 

Około 6 miesięcy

Tryb odwoławczy: 

Brak

Opłata za odwołanie: 

Brak

Podstawa prawna: 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Inspektor Wydziału UiGN Krzysztof Kewler budynek A; I piętro; Pok. nr 21; tel. 61 44 26 648

Uwagi: 

Brak uwag