Dowód osobisty dla osoby małoletniej

Sposób załatwienia sprawy: 

Wydanie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty: 

---------------

Opłaty: 

Brak

Termin załatwienia sprawy: 

Do 30 dni

Tryb odwoławczy: 

---------------

Opłata za odwołanie: 

---------------

Podstawa prawna: 

---------------

Jednostka odpowiedzialna: 

---------------

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

inspektor ds. dowodów osobistych - Anna Gaudenzi budynek A, parter, pok. 1 tel. 61 44 26 616

Uwagi: 

brak