Dzierżawa terenów nierolnych

Sposób załatwienia sprawy: 

Umowa dzierżawy

Wymagane dokumenty: 

Wniosek osoby zainteresowanej

Opłaty: 

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy: 

Około 3 miesięcy.

Tryb odwoławczy: 

Brak

Opłata za odwołanie: 

Brak

Podstawa prawna: 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

podinspektor Joanna Balcerska: budynek A; I piętro; Pok. nr 21; tel. 61 44 26 648

Uwagi: 

Brak uwag

PodglądZałącznikWielkość
karta usługi - dzierzawa terenow nierolnych43.19 KB