Nabywanie przez gminę gruntów przeznaczonych pod drogę obwodową dla miasta Nowego Tomyśla

Sposób załatwienia sprawy: 

Wypłata odszkodowania w wysokości uzgodnionej pomiędzy właścicielem a Burmistrzem lub w przypadku braku porozumienia, według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczeniu

Wymagane dokumenty: 
  • dokumentacja geodezyjna,
  • decyzja podziałowa
Opłaty: 

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: 

około 6 miesięcy

Tryb odwoławczy: 

--------

Opłata za odwołanie: 

--------

Podstawa prawna: 

--------

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Inspektor Wydziału UiGN Krzysztof Kewler budynek A; I piętro; Pok. nr 21; tel. 61 44 26 648

Uwagi: 

Brak uwag