Odszkodowania za grunty przejmowane przez gminę w trybie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Sposób załatwienia sprawy: 

Wypłata odszkodowania w wysokości uzgodnionej pomiędzy byłym właścicielem a Burmistrzem, lub w przypadku braku porozumienia, według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczeniu

Wymagane dokumenty: 
  • wniosek byłego właściciela gruntu i jego dane personalne,
  • dokumenty geodezyjne ( wyciąg z wykazu zmian gruntowych wraz z opisem i mapą),
  • decyzja podziałowa,
  • wniosek do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu o odłączenie gruntu i wpisanie Gminę Nowy Tomyśl jako właściciela,
  • zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu, IV Wydziału Ksiąg Wieczystych o dokonanych zmianach,
Opłaty: 

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: 

Około 2 miesięcy , gdy są zarezerwowane środki finansowe w budżecie Gminy na dany rok

Tryb odwoławczy: 

Brak

Opłata za odwołanie: 

Brak

Podstawa prawna: 

Art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Geodezji, Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Zastępca Naczelnika Wydziału – Jadwiga Bober; budynek A; II piętro;
Pok. nr 35; tel. 061 44 26 648

Uwagi: 

Brak uwag

PodglądZałącznikWielkość
odszkodowanie za grunty przejmowane pod drogi publiczne45.2 KB