Podstawowe informacje

Sposób załatwienia sprawy: 

Od 1 stycznia 2017 weszły w życie nowe przepisy dotyczące wycinki drzew.
W związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody, między innymi znoszącą wymóg uzyskiwania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych na cele nie zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytków i drzew – pomników przyrody.
Burmistrz Nowego Tomyśla informuje, iż zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wciąż jest niezbędne w przypadku:
nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków
rolników (z wyjątkiem usuwania drzew - krzewów nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w branży rolniczej),
osób użytkujących nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
użytkowników ogrodów działkowych,
osób dzierżawiących nieruchomości,
osób których nieruchomości znajdują się w ich wieczystym użytkowaniu,
drzew – pomników przyrody zlokalizowanych na prywatnych nieruchomościach,
drzew i krzewów stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania  innego niż rolnicze,
przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych.
Należy też zachować szczególną ostrożność usuwając drzewa i krzewy na posesjach  graniczących np. z drogą publiczną. Bardzo często ogrodzenie nieruchomości nie przebiega bowiem po granicy działki a drzewa rosną w rzeczywistości na terenie np. pasa drogowego.
Przystępując do usuwania drzew należy także pamiętać o sezonie lęgowym ptaków.
 

Wymagane dokumenty: 

.

Opłaty: 

.

Termin załatwienia sprawy: 

.

Tryb odwoławczy: 

.

Opłata za odwołanie: 

.

Podstawa prawna: 

.

Jednostka odpowiedzialna: 

.Wydział Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Komunalnym Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzedu Miejskiego pokój nr 15 lub pod numerem telefonu 61 44 26 639
 

Uwagi: 

.