Prawo pierwokupu

Sposób załatwienia sprawy: 

Oświadczenie woli w formie aktu notarialnego

Wymagane dokumenty: 

warunkowa umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego

Opłaty: 

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy: 

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy: 

Brak

Opłata za odwołanie: 

Brak

Podstawa prawna: 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Inspektor: budynek A; II piętro;
Pok. nr 34; tel. 61 44 26 648

Uwagi: 

Prawo pierwokupu przysługuje Gminie w przypadku sprzedaży:

  • niezabudowanej nieruchomości nabytej uprzednio przez sprzedawcę od Skarbu Państwa lub Gminy,
  • prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
  • nieruchomości połoŜonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne
PodglądZałącznikWielkość
prawo pierwokupu38.3 KB