Prostowanie oczywistych błędów pisarskich

Sposób załatwienia sprawy: 

Wydanie decyzji w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w akcie.

Wymagane dokumenty: 

Podanie o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego
Załącznik:

  • odpis zupełny aktu, który stanowi podstawę sporządzenia aktu prostowanego
Opłaty: 

Zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 39,00 zł. dokonuje się gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953
 

Termin załatwienia sprawy: 

30 dni

Tryb odwoławczy: 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji klientowi.

Opłata za odwołanie: 

--------

Podstawa prawna: 

Art. 28 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna: 

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 061 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta
 

Uwagi: 

Oczywistym błędem pisarskim jest wpis niezgodny z dokumentem stanowiącym podstawę jego sporządzenia, znajdującym się w aktach zbiorczych.

PodglądZałącznikWielkość
prostowanie_bledow.pdf109.04 KB