Prowadzenie spraw związanych ze szkodami łowieckimi

Sposób załatwienia sprawy: 
  • powołanie komisji, oględziny szkody łowieckiej w terenie
  • sporządzenie protokołu w sprawie polubownego ustalenia wielkości szkody łowieckiej w uprawach rolnych pomiędzy poszkodowanym rolnikiem a kołem łowieckim
Wymagane dokumenty: 

wniosek strony

Opłaty: 

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: 

niezwłocznie po zgłoszeniu

Tryb odwoławczy: 

--------

Opłata za odwołanie: 

--------

Podstawa prawna: 

--------

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Komunalno-Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

inspektor Zenon Chmielnik - budynek A , parter, pok. Nr 5, tel . 0 61 44 26 643

Uwagi: 

Brak uwag