Przedłużanie terminów użytkowania wieczystego

Sposób załatwienia sprawy: 

Akt notarialny

Wymagane dokumenty: 

wniosek użytkownika wieczystego

Opłaty: 
  • koszt wyceny
  • koszty związane z aktem notarialnym
Termin załatwienia sprawy: 

Okolo 2 miesięcy

Tryb odwoławczy: 

Brak

Opłata za odwołanie: 

Brak

Podstawa prawna: 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

inspektor (osoby fizyczne), podinspektor Agnieszka Słowińska (osoby prawne): budynek A; II piętro; pok. nr 34;
tel. 61 44 26 648

Uwagi: 

użytkownik wieczysty może żądać przedłużenia terminu na dalszy okres od 40 do 99 lat w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem zastrzeżonego w umowie terminu.

PodglądZałącznikWielkość
przedluzenie terminu uzytkowania wiecztystego44.39 KB