Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu urodzenia w chwili jego sporządzenia

Sposób załatwienia sprawy: 

Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu urodzenia w chwili jego sporządzenia
 

Wymagane dokumenty: 

Podanie o przyjęcie oświadczenia.
Dowody osobiste rodziców dziecka – do wglądu
Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka jeśli dziecko nie urodziło się w Nowym Tomyślu

Opłaty: 

Zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 11 zł. dokonuje się gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953

Termin załatwienia sprawy: 

niezwłocznie

Tryb odwoławczy: 

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie: 

----------
 

Podstawa prawna: 

Art. 51 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna: 

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 061 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta
 

Uwagi: 

Wymagane jest osobiste stawienie się obojga rodziców celem złożenia stosownego oświadczenie

PodglądZałącznikWielkość
przyjmowanie_oswiadczen_o_zmianie_imienia_dziecka.pdf109.73 KB