Przywrócenie do stanu poprzedniego urządzeń melioracyjnych

Sposób załatwienia sprawy: 
  • wizja lokalna w celu ustalenia zakresu prac
  • zapoznanie z planowanym wykonaniem robót konserwacji rowów i naprawy urządzeń melioracyjnych
Wymagane dokumenty: 

wniosek zainteresowanych mieszkańców

Opłaty: 

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: 

około 3 miesięcy – wykonanie uzależnione jest od posiadanych środków
finansowych

Tryb odwoławczy: 

--------

Opłata za odwołanie: 

--------

Podstawa prawna: 

--------

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

inspektor Zanon Chmielnik - budynek A , parter, pok. Nr 15, tel . 61 44 26 639

Uwagi: 

Brak uwag