Rejestracja urodzeń

Sposób załatwienia sprawy: 

Zgłoszenie urodzenia noworodka dostarcza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu.
 

Wymagane dokumenty: 

Dowody osobiste rodziców dziecka
Załączniki:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców, jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa,
  • odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli matka dziecka jest panną
  • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, jeśli matka dziecka jest wdową
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeśli matka dziecka jest rozwiedziona
Opłaty: 

Zwolnione od opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy: 

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy: 

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie: 

----------------

Podstawa prawna: 
  • Art. 38 – 42 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.)
  • Art. 62 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 788 ze zm.)
Jednostka odpowiedzialna: 

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 061 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta
 

Uwagi: 

Dziecko żywo urodzone należy zgłosić w terminie 14 dni od chwili jego urodzenia,
Dziecko martwo urodzone należy zgłosić w terminie 3 dni od chwili jego urodzenia,
W przypadku kobiety rozwiedzionej, jeśli nie minęło 300 dni od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego dziecko musi być zgłoszone jako dziecko byłego męża matki.

PodglądZałącznikWielkość
rejestracja_urodzenia.pdf66.91 KB