Rejestracja zgonów

Sposób załatwienia sprawy: 

Sporządzenie aktu zgonu na podstawie karty zgonu

Wymagane dokumenty: 

Karta zgonu wydana przez lekarza lub szpital (jeśli zgon nastąpił w szpitalu)
Dowód osobisty osoby zmarłej
Dowód osobisty współmałżonka – do wglądu
Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon – do wglądu

Opłaty: 

Zwolniona od opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy: 

niezwłocznie

Tryb odwoławczy: 

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie: 

---------

Podstawa prawna: 

Art. 64-69 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna: 

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 061 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta

 

Uwagi: 

Zgon osoby zgłasza się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu tego zdarzenia, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu

PodglądZałącznikWielkość
rejestracja_zgonow.pdf81.67 KB