Rekompensata utraconego wynagrodzenia za czas odbywania ćwiczeń wojskowych

Sposób załatwienia sprawy: 

wypłata rekompensaty na ROR lub odbiór w kasie Urzędu

Wymagane dokumenty: 
  1. wniosek złożony przez żołnierza rezerwy o wypłaceniu rekompensaty,
  2. zaświadczenie z JW o odbytych ćwiczeniach,
  3. zaświadczenie o utracie wynagrodzenia  za 1 dzień :
Opłaty: 

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: 

7 dni

Tryb odwoławczy: 

W przypadku odmowy wypłaty świadczenia rekompensującego odwoładnie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza Nowego Tomyśla w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie

Opłata za odwołanie: 

Brak

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16 czerwca 2015 r., poz. 827).
Rozporządzrnie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadzenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz.U. Z 1 października 2015 r., poz. 1520).

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział  Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

inspektor Elżbieta Dziubała - budynek A, I piętro, pok. 20, tel.  61 44 26 613

Uwagi: 

Brak uwag

PodglądZałącznikWielkość
informacja.pdf107 KB
wniosek_o_wyplate_rekompensaty.pdf43.04 KB
zaswiadczenie_z_zakladu_pracy.pdf40.23 KB