Sporządzanie odpisów aktów stanu cywilnego

Sposób załatwienia sprawy: 

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy skrócone aktów stanu cywilnego oraz odpisy zupełne aktów stanu cywilnego

Wymagane dokumenty: 

Podanie o wydanie odpisów.
Do wglądu – dowód osobisty wnioskodawcy

Opłaty: 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953

  • za skrócony odpis aktu stanu cywilnego – 22,00zł.
  • za zupełny odpis aktu stanu cywilnego – 33,00zł.
  • nieodpłatnie wydawane są odpisy zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1282 ze zm)
Termin załatwienia sprawy: 

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy: 

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie: 

---------------

Podstawa prawna: 

Art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna: 

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 061 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta
 

Uwagi: 

Odpisy wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Osoby niewymienione powyżej mogą otrzymać odpisy, jeżeli wykażą interes prawny.

PodglądZałącznikWielkość
sporzadzanie_odpisow_aktow_stanu_cywilnego.pdf110.68 KB