Sprzedaż mieszkań z zasobu komunalnego

Sposób załatwienia sprawy: 

Wykup lokalu mieszkalnego w drodze aktu notarialnego

Wymagane dokumenty: 
  • wniosek lokatora i jego dane personalne,
  • kopia umowy najmu,
  • potwierdzenie wpłaty 500 zł jako zaliczki na poczet kosztów wyceny lokalu,
  • oświadczenie o nie posiadaniu innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości mieszkaniowej
Opłaty: 

500 zł zaliczki na poczet kosztów wyceny lokalu
 

Termin załatwienia sprawy: 

Około 6 miesięcy.

Tryb odwoławczy: 

Brak

Opłata za odwołanie: 

Brak
 

Podstawa prawna: 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Agnieszka Słowińska: budynek A; II piętro;
Pok. nr 34; tel. 61 44 26 647

Uwagi: 

Brak

PodglądZałącznikWielkość
Karta usługi - Sprzedaż mieszkań z zasobu komunalnego104.73 KB