Sprzedaż nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste

Sposób załatwienia sprawy: 

Akt notarialnyż

Wymagane dokumenty: 

wniosek użytkownika wieczystego

Opłaty: 

Cena nabycia, koszty przygotowania nieruchomości do zbycia oraz koszty związane z przeniesieniem prawa własności

Termin załatwienia sprawy: 

Około 3 miesięcy

Tryb odwoławczy: 

Brak

Opłata za odwołanie: 

Brak

Podstawa prawna: 

Ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. z 2005 r. nr 175 poz. 1459)

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Podnspektor Agnieszka Słowińska (osoby prawne), Inspektor (osoby fizyczne): budynek A; II piętro; pok. nr 34; tel. 61 44 26 647

Uwagi: 

Brak uwag

PodglądZałącznikWielkość
sprzedaz_prawa_wlasnosci_nieruchomosci_oddanej_w_uw.pdf44.13 KB