Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą

Sposób załatwienia sprawy: 

Wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego

Wymagane dokumenty: 

Podanie.
Do wglądu dowód osobisty klienta.
Załączniki:

  • oryginalny dokument zagraniczny aktu stanu cywilnego,
  • urzędowe tłumaczenie dokumentu na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Opłaty: 

Zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł. dokonuje się gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953

Termin załatwienia sprawy: 

Do 30 dni

Tryb odwoławczy: 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji klientowi.

Opłata za odwołanie: 

---------------

Podstawa prawna: 

Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna: 

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 061 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta

 

Uwagi: 

Brak

PodglądZałącznikWielkość
transkrypcja_aktow.pdf112.87 KB