Utrzymanie oświetlenia drogowego

Sposób załatwienia sprawy: 

Przekazanie zgłoszenia do eksploatatora sieci oświetlenia drogowego w Opalenicy

Wymagane dokumenty: 

Zgłoszenie telefoniczne lub pisemne do Wydziału

Opłaty: 

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: 

Rejon Energetyczny podejmuje niezwłocznie niezbędne działania ( zgodnie z zawartą umową)

Tryb odwoławczy: 

--------

Opłata za odwołanie: 

--------

Podstawa prawna: 

--------

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział infrastruktury i drogowy

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

specjalista Mieczysław Geisler – budynek A , parter, pok. Nr 9 , tel . 0 61 44 26 644

Uwagi: 

Brak uwag