Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 został podjęty uchwałą nr XV/129/2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu  z dnia 2 grudnia 2011 roku.
 
TRESĆ UCHWAŁY
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7