Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1. Opłatę skarbową w kwocie 17 zł za wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru adresowego
2. Mapa z inwentaryzacją budynku
3. Wypis z KW lub akt notarialny
4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy

PodglądZałącznikWielkość
wniosek_o_nadanie_numeru_porzadkowego.pdf92.75 KB