Wydanie decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego

Sposób załatwienia sprawy: 

Decyzja

Wymagane dokumenty: 
  • druk wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  • druk deklaracji o wysokości dochodów
  • druki oświadczeń
  • udokumentowanie dochodów gospodarstwa domowego
Opłaty: 

Bez opłaty

Termin załatwienia sprawy: 

Ustawowy 30 dni

Tryb odwoławczy: 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu

Opłata za odwołanie: 

Bez opłaty

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych – tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 966

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Inspektor KRiOŚ Anna Wiesława Podgórecka, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, pok. Nr 14, tel. 0-61 44-26-642

Uwagi: 

Załączniki do pobrania

  • druk - wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  • druk - deklaracja o wysokosci dochodow
  • druk - oswiadczenie
  • druk - zaswiadczenie