Wydanie zaświadczenia o hektarach przeliczeniowych i fizycznych

Sposób załatwienia sprawy: 

- wydanie zaświadczenia

Wymagane dokumenty: 

- pisemne wyrażenie woli otrzymania zaświadczenia (Załącznik Nr 1),
- dowód osobisty.

Opłaty: 

- opłata skarbowa od zaświadczenia – 17,00zł
Zwolnienie od opłaty za zaświadczenie wydane zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 01.12.1994 roku o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych

Termin załatwienia sprawy: 

- do 7 dni

Tryb odwoławczy: 

-

Opłata za odwołanie: 

-

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 613)

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Podatków i Opłat

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Inspektor Eugenia Andrzejczak. budynek A, parter, pokój nr 8, telefon 0-61 4426634

Uwagi: 

-

PodglądZałącznikWielkość
wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_1125115903.pdf8.06 KB