Wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Sposób załatwienia sprawy: 

- wydanie zaświadczenia
 

Wymagane dokumenty: 

- pisemne wyrażenie woli (z uzasadnieniem) otrzymania zaświadczenia,
- dowód osobisty,
- NIP
 

Opłaty: 

- opłata skarbowa od zaświadczenia – 21,00zł
 

Termin załatwienia sprawy: 

- do 7 dni
 

Tryb odwoławczy: 

-

Opłata za odwołanie: 

-

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 613)

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Podatków i Opłat

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Podinspektor Iwona Fertyk. budynek A, parter, pokój nr 8, telefon 0-61 4426634
Inspektor Dorota Fabian, budynek A, parter, pokój nr 6, telefon 0-61 4426633
 

Uwagi: 

-

PodglądZałącznikWielkość
wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_1125115722.pdf8.06 KB