Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Nowego Tomyśla. Dotyczy danych przed przekazaniem bazy przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze

Sposób załatwienia sprawy: 

Wydanie zaświadczenia dokonuje się na postawie złożonego wniosku.
Wniosek należy złożyć bezpośrednio u osoby załatwiającej sprawę.

Wymagane dokumenty: 
  • Potwierdzenie dokonania opłaty.
Opłaty: 

17,00 zł (oprócz zaświadczeń, które opłacie nie podlegają lub są od niej zwolnione).

Termin załatwienia sprawy: 

Do 3 dni roboczych.

Tryb odwoławczy: 

Brak.

Opłata za odwołanie: 

Brak.

Podstawa prawna: 
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział ROZWOJU I PROMOCJI.

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Anna Pawłowicz,
Budynek A, parter, pokój nr 4.

Uwagi: 

Do pobrania wniosek.