Wydanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne

Sposób załatwienia sprawy: 

Wydanie decyzji

Wymagane dokumenty: 
  • pisemny wniosek posiadacza psa zawierający oznaczenie wnioskodawcy i jego adres zamieszkania
  • pisemna informacja o pochodzeniu psa, jego rasie , wieku , płci i ewentualnym sposobie oznakowania psa
  • pisemna informacja o miejscu i warunkach , w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa
Opłaty: 

opłata skarbowa za zezwolenie 82 zł

Termin załatwienia sprawy: 

do 30 dni

Tryb odwoławczy: 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu

Opłata za odwołanie: 

Brak opłaty

Podstawa prawna: 

Na podstawie art. 10 ust.1 – ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r.Nr 106, poz. 1002 ). o r a z § 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r.. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne ( Dz. U. z 2003r. Nr 77, poz. 687 ) i art. 104 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Komunalno-Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Inspektor KIRiOŚ Zenon Chmielnik, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, pok. Nr 5, tel . 61 44 26 643

Uwagi: 

Brak uwag

PodglądZałącznikWielkość
karta uslugi - psy ras agresywnych102.02 KB