Wydawanie pozwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej i umieszczenie reklamy

Sposób załatwienia sprawy: 

Decyzja

Wymagane dokumenty: 
  • wniosek
  • plan sytuacyjny
  • harmonogram robót
  • projekt organizacji ruchu
  • uzgodnienia dokumentacji do wglądu
Opłaty: 

Zgodnie z uchwałą RM

Termin załatwienia sprawy: 

30 dni

Tryb odwoławczy: 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze - Poznań

Opłata za odwołanie: 

Brak

Podstawa prawna: 

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.)
- Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział infrastruktury i drogowy

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Anna Andrzejczak, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ,pok. 9, tel. 61 44-26-641

Uwagi: 

Opłata za zajęcie pasa naliczana jest w decyzji