Wykaz dziennych opiekunów działających na terenie Gminy Nowy Tomyśl

Sposób załatwienia sprawy: 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.

Wymagane dokumenty: 

Wniosek o wpis do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Burmistrza Nowego Tomyśla.

Opłaty: 

Wniosek nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy: 

Po weryfikacji wniosku organ prowadzący wykaz dziennych opiekunów w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku dokonuje wpisu do wykazu dziennych opiekunów zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.
Wnioskodawca otrzymuje zaświadczenie o wpisie do wykazu dziennych opiekunów po dokonaniu wpisu do wykazu dziennych opiekunów.

Tryb odwoławczy: 

.

Opłata za odwołanie: 

.

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 11 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz. U. z 2016, poz. 157 ).

Jednostka odpowiedzialna: 

.

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Wniosek składa się w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64 -300 Nowy Tomyśl.

Uwagi: 

Informacji na temat procedury związanej z prowadzeniem Wykazu dziennych opiekunów udziela Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, bud. A, II p. pokój
nr 31, tel. 614426660.
Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych opiekunów do Wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Burmistrza Nowego Tomyśla.
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z dziennym opiekunem następuje wykreślenie dziennego opiekuna z wykazu - po uprzednim powiadomieniu organu.
Dokumenty do pobrania:
Wniosek o wpis do wykazu dziennych opiekunów
 

PodglądZałącznikWielkość
wniosek_dot._zgloszenia_dziennego_opiekuna.doc37 KB