Wykonywanie zadań wynikających z ustawy „O ochronie roślin”

Sposób załatwienia sprawy: 
  • przyjmowanie zgłoszeń w sprawie wystąpienia gryzoni polnych, gradobicia, powodzi,
  • komisyjne sprawdzenie powstałych strat na plantacji rolnika
Wymagane dokumenty: 

wniosek rolnika

Opłaty: 

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: 

do 30 dn

Tryb odwoławczy: 

--------

Opłata za odwołanie: 

--------

Podstawa prawna: 

--------

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Komunalno-Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

inspektor Zenon Chmielnik - budynek A , parter, pok. Nr 5, tel . 0 61 44 26 643

Uwagi: 

Brak uwag