Wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG.

Sposób załatwienia sprawy: 

Wpisu do rejestru CEIDG dokonuje się na podstawie złożonego wniosku.
CEIDG w systemie teleinformatycznym prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.
Wniosek można złożyć na stronie internetowej: www.ceidg.gov.pl – należy go podpisać zaufanym profilem lub podpisem elektronicznym .
Wniosek można też złożyć w formie papierowej w dowolnym urzędzie gminy.
W Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu wniosek należy złożyć bezpośrednio u osoby załatwiającej sprawę.

Wymagane dokumenty: 

Dowód osobisty do wglądu.

Opłaty: 

Bez opłaty.

Termin załatwienia sprawy: 

Do 1 dnia roboczego.

Tryb odwoławczy: 

Nie dotyczy

Opłata za odwołanie: 

Nie dotyczy

Podstawa prawna: 
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział ROZWOJU I PROMOCJI.

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Anna Pawłowicz,
Budynek A, parter, pokój nr 4.

Uwagi: 
  • Niezbędna znajomość nr NIP.
  • Niezbędna znajomość nr REGON.
  • Do pobrania wniosek.
PodglądZałącznikWielkość
Karta usługi107.07 KB
Wniosek CEIDG-198.18 KB
Komunikat27.08 KB
instrukcja_ceidg-1_23_listopada_2012m.pdf94.57 KB