Zamiana nieruchomości

Sposób załatwienia sprawy: 

Akt notarialny

Wymagane dokumenty: 
  • wniosek osoby zainteresowanej
  • dokumentacja geodezyjna
Opłaty: 
  • ewentualna dopłata różnicy wartości nieruchomości podlegających zamianie;
  • Koszty związane z przeniesieniem własności – według ustaleń
Termin załatwienia sprawy: 

Około 3 miesięcy.

Tryb odwoławczy: 

Brak

Opłata za odwołanie: 

Brak

Podstawa prawna: 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.
2603 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna: 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.
2603 z późniejszymi zmianami)

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

inspektor Wydziału UiGN Krzysztof Kewler budynek A; I piętro; Pok. nr 21; tel. 61 44 26 648

Uwagi: 

Brak uwag

PodglądZałącznikWielkość
zamiana nieruchomosci43.96 KB