Zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego (karta usługi)

Sposób załatwienia sprawy: 

Zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego

Wymagane dokumenty: 
  • wniosek właściciela nieruchomości,
  • mapa inwentaryzacyjna-powykonawcza sporządzona przez uprawnionego geodetę,
  • zawiadomienie o przystąpieniu do użytkowania budynku lub decyzja Starosty o częściowym oddaniu budynku do użytku
Opłaty: 

opłata w wysokości 17 złotych za zaświadczenie

Termin załatwienia sprawy: 

Do 7 dni

Tryb odwoławczy: 

Brak

Opłata za odwołanie: 

Brak

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo Geodezyjno-Kartograficzne (Dz.U. z 2010r Nr 193, poz.1287 z późn.zm) oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012r. , poz. 125 )

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Zastępca Naczelnika Wydziału: budynek A;
II piętro , pok. nr 35, tel. 61 44 26 648

Uwagi: 

Brak uwag

PodglądZałącznikWielkość
zaswiadczenie_karta_uslugi.pdf106.38 KB