Zbywanie nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste

Sposób załatwienia sprawy: 

Przetarg i przeniesienie własności w drodze aktu notarialnego
 

Wymagane dokumenty: 

wniosek osoby zainteresowanej nabyciem nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
 

Opłaty: 

Cena zakupu oraz koszty przeniesienia własności i przygotowania nieruchomości do zbycia
 

Termin załatwienia sprawy: 

Około 6 miesięcy.
 

Tryb odwoławczy: 

Brak

Opłata za odwołanie: 

Brak 

Podstawa prawna: 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

inspektor Agnieszka Słowińska budynek A; I piętro; Pok. nr 22; tel. 61 44 26 647

Uwagi: 

Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości następuje:

  • z równoczesną sprzedażą położonych na tej nieruchomości budynków i innych urządzeń.
  • Wykazy nieruchomości wyznaczonych do zbycia  wywieszane są na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego, a ogłoszenia o przetargach na tablicach ogłoszeń i w gazetach lokalnych.

 

PodglądZałącznikWielkość
sprzedaz_nieruchomosci_lub_uw.pdf45.63 KB