Zezwolenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej w przypadku kupna nieruchomości

Sposób załatwienia sprawy: 

Zezwolenie na wykreślenie hipoteki związanej z zakupem nieruchomości z księgi wieczystej

Wymagane dokumenty: 

wniosek osoby zainteresowanej

Opłaty: 

Brak

Termin załatwienia sprawy: 

Około 7 dni

Tryb odwoławczy: 

Brak

Opłata za odwołanie: 

Brak

Podstawa prawna: 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Podinspektor Agnieszka Słowińska: budynek A; I piętro;
pok. nr 22; tel. 61 44 26 647

Uwagi: 

--------