Zwrot opłaty skarbowej

Sposób załatwienia sprawy: 

Decyzja stwierdzająca zwrot opłaty skarbowej

Wymagane dokumenty: 
  • wniosek o zwrot opłaty skarbowej
  • oryginał/kopia dowodu wpłaty
  • informacja o dokonaniu zapłaty – w przypadku przelewu internetowego
  • kopia decyzji wydanej przez organ (w przypadku jej wydania)
Opłaty: 

Zwolnione z opłat

Termin załatwienia sprawy: 

do 30 dni

Tryb odwoławczy: 

14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu

Opłata za odwołanie: 

Zwolnione z opłat

Podstawa prawna: 

Art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, bud. A, parter. pokój nr 8, inspektor Barbara Krysztofek, tel. 061 4426636

Uwagi: 

Do pobrania:

  • wniosek o zwrot opłaty skarbowej
PodglądZałącznikWielkość
wzor wniosku o zwrot67.5 KB