SAPARD

W 2005 roku gmina Nowy Tomyśl pozyskała środki z funduszu przedakcesyjnego SAPARD, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, na następujące inwestycje:

  1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Cicha Góra – kwota otrzymanego dofinansowania – 133.652,50 zł, co stanowiło 50% wartości projektu.

  2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Sękowo – Północ – kwota otrzymanego dofinansowania – 392.540,74 zł, co stanowiło 50% wartości projektu.

  3. Budowa drogi gminnej nr 061 we wsi Paproć łączącej drogę wojewódzką nr 305 Nowy Tomyśl - Wolsztyn z drogą gminną Nowy Tomyśl - Cicha Góra. Kwota otrzymanego dofinansowania – 497.897,89 zł, co stanowiło 50% wartości projektu.