Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Gmina Nowy Tomyśl otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, na realizację projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Glinno V”. Kwota przyznanego dofinansowania to 506 008,25 zł, co stanowi 75% wartości projektu.. Łączny koszt inwestycji to 678 177,67 zł, z czego 168 669,42 zł to wkład własny gminy Nowy Tomyśl.

Wniosek o dofinansowanie w ramach ZPORR był składany w 2006 roku, przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną ale znalazł się na liście rezerwowej i nie został zakwalifikowany do dotacji. W 2007 roku kanalizacja sanitarna na odcinku Glinno V została wybudowana ze środków własnych gminy. W związku z pojawieniem się dodatkowych środków w ramach programu w 2009 roku, wniosek na kanalizację został ponownie poddany ocenie i zakwalifikowano go do dofinansowania.